จุดประสงค์การเรียนรู้ บทเรียนที่ 3


บทเรียนที่ 3 
เรื่อง ระบบย่อยอาหาร มาตรฐานการเรียนรู้
พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์

ตัวชี้วัด
พ 1.1 ม.4-6/1 อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ

สาระสำคัญ
        ระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับระบบอื่น ๆ ในร่างกายโดยระบบย่อยอาหารจะทำหน้าที่ในการย่อยและดูดซึมสารอาหารเพื่อการเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย เราจึงควรเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบดังกล่าว

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหน้าที่ของอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารได้
2. อธิบายกระบวนการทำงานของระบบย่อยอาหารได้
3. บอกวิธีการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพในการทำงานของระบบย่อยอาหารได้

สาระการเรียนรู้
1. ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร
2. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร
3. กระบวนการย่อยอาหาร
4. การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบย่อยอาหาร
Comments